Hradecká sova 2023

Řešení

1. Akvárium | 2. Herbář | 3. Bohové | 4. Dračí slůj | 5. Telegram

6. Kalendář | 7. Pařátková | 8. Obrázkové dvojice | 9. Bratři | 10. Breberky

Řešení 5. - Telegram

Šifra | Nápověda | Řešení | Stáhnout jako PDF

Jsme moudří jako sova, a tak si dle rady v samotném textu všimneme, že písmena jsou právě ve čtyřech velikostech a jsou členěna do skupin po 1-4 znacích. To společně s názvem šifry dává jasné vodítko na použití morseovky.

Je třeba si pak všimnout, že počet různých velikostí daného písmene odpovídá počtu symbolů v jeho morseovkovém zápisu (S = . . . a v šifře jsou použity 3 velikosti S).

Velikost písmene nám tedy říká, kolikátý symbol v jeho morseovce zápisu použít. Když to se zachováním mezer vypíšeme získáme:

Tedy hledáme stanoviště s kódem LESOSTEP