Hradecká sova 2013

Informace o hře

Termín 14. - 15. 9. 2013
Místo Městské lesy Hradce Králové
Registrace 1. 6. 2013 až 1. 9. 2013
Startovné 350 Kč za tým (v ceně je mapa)
Platba startovného do 6.9.2013
Poslední info 9. 9. 2013
Start 14. 9. 2013 - 15:00
Cíl 15. 9. 2013 - 12:00

O co jde?

Hradecká sova je noční šifrovací hra pro začátečníky a středně pokročilé týmy.

Hra je určena pro 2 - 5 členné týmy.

Cílem týmů je projít všechna stanoviště hry. Na každém stanovišti je umístěn návod (šifra, úkol), který po správném vyřešení ukáže, kde leží další stanoviště. Nejsou důležité jen rychlé nohy, ale i bystrá hlava a týmová spolupráce.

Hra má dvě kategorie, které se volí v průběhu hry - lehčí Pohodu a těžší Výzvu. Kategorie jsou hodnoceny zvlášť.

Registrace

Pro ročník 2013 je limit hrajících týmů 55. Týmy, které se nevejdou do tohoto kapacitního omezení, budou registrováni jako náhradníci pro případ nezaplacení startovného nebo zrušení registrace některým z dříve registrovaných týmů. Tým, který nezaplatí startovní poplatek do stanového termínu, bude ze hry vyřazen a jeho místo bude přenecháno náhradníkům dle pořadí registrace.

Pokud se z libovolného důvodu nebudete moci zúčastnit, buďte kolegiální a odhlaste svůj tým.

Novinky proti loňsku

Hra bude převážně terenní a bude se odehrávat v městských lesích. Pro hráče to má několik aspektů

  • zdravý lesní vzduch
  • noční a ranní les
  • místa nepokrytá mobilními operátory
  • snadnější možnost zabloudit
  • motivace k nedokončení hry uprostřed lesů je nižší než ve městě
  • méně úkrytů v případě špatného počasí
  • méně obchodních domů, hospod
  • snadnější hledání míst pro základní lidské potřeby

Proto zvažte složení týmu, přítomnost dětí a zvířat.

Je zákázan pohyb týmů podle GPS. GPS jse povolená pouze pro záznam trasy. Případní kačeři ji mohou použít jen pro bezprostřední dohledání krabičky.