Hradecká sova 2023

Řešení

1. Akvárium | 2. Herbář | 3. Bohové | 4. Dračí slůj | 5. Telegram

6. Kalendář | 7. Pařátková | 8. Obrázkové dvojice | 9. Bratři | 10. Breberky

Řešení 1. - Akvárium

Šifra | Nápověda | Řešení | Stáhnout jako PDF

  • Do vyváženého akvária se přidá se 1 stříbřenka => zvýší se počet na 19 živočichů => Na ropuchu je moc těsno, a tak vyskočí ven a vezme s sebou bambus (18)
  • Garnát Růžový se bez ropuchy schová pod hnědé poleno. Jelikož chybí bambus tak závojnatka sežere všechno kapradí a schová se do jeskyně (18)
  • Sumec už nemá kapradí, a tak začne být agresivní a rozmlátí hnědé poleno, čímž zabije garnáta (17)
  • Máčka Zelená sežere garnáta, čímž se otráví (16)
  • Přizračnatka vidí otravu máčky, a tak zakalí vodu a schová se do modrého hradu (16)
  • Bodlok nic nevidí, takže se jde schovat do modrého hradu kde se potká s přízračnatkou, kterou zabije (15) Sumec nic nevidí, začne se bát samoty a úzkostí zemře (14)
  • Po projasnění vody je v akváriu je nyní nadpoloviční většina stříbřenek (8 vs 6), a tak sežerou všechny siveny žluté (11)
  • Platýs už není utlačován žlutými siveny, takže sežere modrého bodloka a pak protože v akváriu už nejsou ani siveni, tak sežere i všechny stříbřenky (2)
  • Závojnatka vidí masakr stříbřenek, a tak zabije platýse (1)
  • Jako poslední přežila Závojnatka Oranžová

Po odevzdání správné odpovědi je tým poslán na body 18 a 21, kde jsou dvě části druhé šifry.