Hradecká sova 2016

Řešení šifer

1. Matematická křížovka | 2. Camravá | 3. Zubatá deskriptiva | 4. Bludiště | 5. Plástev | 6. Denníček | 7. Pazourková | 8. Killer sudoku | 9. Závěrečná

Řešení 1. - Matematická křížovka

Šifra | Nápověda | Řešení | Stáhnout jako PDF

Do tajenky je potřeba doplnil správná čísla. Pokud si na začátku všimnete, jakým způsobem se bude číst tajenka, tedy že se budou čísla převádět na písmena a budou řazena podle velkých písmen u kroužků. Můžete si stanovit další pravidla. Např. v první křížovce 3 svisle má zakroužkované 2 číslice. Protože se vyskytují i samostatné kroužky, tak se nebude používat číslování např 09, ale 9. Pak horní pravá buňka bude obsahovat 1 nebo 2. Tajenka by měla obsahovat samohlásky, tedy čísla spíše čísla 1, 5, 9. Naopak spíše se nebudou vyskytovat písmenka F, G tedy tedy 6, 7 (i když toto je jen předpodklad a musí se brát z rezervou).

Každá křížovka dává část písmen tajenky, která jsou z různých částí tajenky. Po vyluštění jedné nebo dvou křížovek bylo vhodné začít se dívat do mapy. Okolních objektů, které jsou na 10 písmen a mají odpovídající skladbu již vyřešených písmenek v okolí moc není. To pomohlo prvním týmům vyluštit šifru již za asi 15 minut.

Šifru bylo vhodné řešit paralelně v týmu.

Pouliční směska11. 9. 2016 13:15:45
Sice bych asi nepřišla na to, jak se to luští, ale naštěstí to vymysleli ostatní a společně jsme pak dopočítali čísla, která jsme potřebovali (i spoustu těch, co jsme nepotřebovali). Jediná výtka této šifře je to, že jsme se pohádali kvůli tomu, že jsme paralelně vyluštili 2x stejnou křížovku, ale uznáváme, že za to organizátoři nemohli.
Zvířátka a rostlinky10. 9. 2016 21:22:36
Zvládli jsme to i bez nápověd, to byl pozitivní záčátek.