Hradecká sova 2010

Poslední informace

Začátek hry

Hradecká Sova 2010 startuje na břehu rybníka u ulic U Sokola a Maxe Malého.

Na start se dostanete z hlavního nádraží po červené trase. Nebo můžete zvolit přesun MHD autobusem 15 na zastávku Plotiště pošta a na start se dopravit po zelené trase. Případně můžete jet autobusem 10 na zastávku Plácky Maxe Malého a na start přijít přímo po modré trase. Pozor, autobusy 10 a 15 nejezdí o víkendech příliš často. Na cestu z hlavního nádraží si naplánujte od 15 do 30 minut.

Začátek hry je stanoven na sobotu 16:00. Registrace týmů se bude konat od 15:00 do 15:50. Pokud na hru dorazíte automobilem, tak letos nedoporučujeme žádné konkrétní parkoviště. Cíl je velmi dobře dostupný z MHD. V Hradci Králové je zaveden "Integrovaný systém parkování .{target:_blank}":http://www.isphk.cz/. Parkovné se platí v sobotu od 8 do 16 hodin. V neděli se neplatí vůbec. Auto si tedy zaparkujte kdekoliv poblíž MHD. U rybníka NENÍ vhodné parkování.

Z organizačních důvodů nejsme schopni z místa startu převážet auta hráčů k cíli.

Připomínáme, že používání automobilu během hry je zakázané.

Po příchodu na start se zaregistrujte u organizátorů, kde dostanete potřebné vybavení pro hru.

Povinné vybavení

 • mapa Hradec Králové / Okolí Hradce Králové, vydavatelství Shocart, rok vydání 2006 a novější, 1:12000/1:100000 (mapa z předchozích ročníků, aktuálně již není k dostání) nebo nová dostupná mapa Hradec Králové 1:16 000 – plán města ročník vydání 2007
 • vytištěná pravidla hry a poslední informace
 • občanka, kartička pojišťovny
 • lékárnička na tým pro ošetření jednoduchých zranění (náplast, obvaz, nůžky, obinadlo, dezinfekce, …)
 • na tým minimálně jeden funkční nabitý mobil s registrovaným čís­lem
 • dortová svíčka, zápalky, nůž, nůžky, lepidlo na papír a niť . Větší počet nůžek může být výhodou
 • baterka nebo čelovka, raději vícekrát do týmu
 • buzola, kompas nebo schopnost určit azimut z mapy pomocí úhloměru

Další doporučené vybavení

 • přezůvky či čisté ponožky do cíle

 • teplé a nepromokavé oblečení, raději více vrstev – hodit se může i čepice, rukavice…

 • pro případ deštivé předpovědi doporučujeme deštník, pláštěnku, celtu na luštění

 • malý dalekohled

 • pro další vybavení si inspirujte na stránkách Jak na vybavení?

Začátečníkům vřele doporučujeme vytisknout šifrovací pomůcky a návod Jak luštit?

Umístění stanovišť

Na většině stanovišť, na kterých nebudou organizátoři, budou letos plastové trubky zapůjčené ze hry Svíčky. Trubky většinou budou připevněné k trubkám, zábradlím, okapům apod.

Na několika stanovištích budou šifry umístěny v plastových deskách.

Šifry mohou být trochu schovány, aby se zabránilo jejich odcizení. Ukrytí stanoviště vždy uveďte do původního stavu. Nepřidávejte další maskování.

Zkuste prosím v okolí předpokládaného stanoviště chvíli hledat v okruhu do 15 metrů.

Vzhled šifer

Všechny šifry jsou v levém horním rohu opatřeny logem Hradecké sovy, nebude-li to zřejmé jinak.

V pravém horním rohu je mapka okolí stanoviště, na které je vyznačené místo, kde NESMÍTE luštit.

V horním části jsou podrobnější informace týkající se šifry:

 • číslo šifry
 • za číslem šifry je uvedeno jméno šifry. Jméno u některých šifer může napovídat, jak šifru správně luštit.
 • kód stanoviště – kontrolní slovo potřebné při výběru řešení nebo telefonické nápovědy
 • nápověda – časová penalizace za telefonickou nápovědu
 • upřesnění dalšího stanoviště – dodatečné nešifrované informace, které vám pomohou při hledání dalšího stanoviště

Samotná šifra začíná pod čarou.

Průběh hry

Tým má za povinnost plnit následující kroky:

 • Ve chvíli, kdy přijde na stanoviště, zapíše čas příchodu do vrcholové knížky na stanovišti a do karty týmu.
 • Pokud není uvedeno na šifře jinak, vyzvedne si dvě zadání šifry. (Pozor, na stanovišti musí vždy zůstat minimálně jedno zadání). Šifra č. 14 se skládá ze dvou listů. Tým si tak může odnést 4 listy papíru.
 • Přesune se na povolené místo.
 • Začne luštit.
 • Pokud nemůžete šifru vyluštit, zkuste použít nápovědu. Nejdříve ale 15 minut od příchodu na stanoviště. Potřebujete šifru analyzovat, abyste byli schopni popsat dosavadní postup do telefonu.
 • Po vyluštění může poznamenat čas do karty týmu.

Kategorie

Po splnění 6 stanoviště si budete moci zvolit, zda půjdete kategorii Pohoda nebo Výzva. Výzva je o 3 šifry a přibližně 5 km delší. Při rozhodování nebudete mít k dispozici informace o ostatních týmech.

Šifry kategorie Výzva jsou označeny 6a, 6b a 6c. Na stanovišti 7 se obě kategorie opět spojí a až do konce hry budou postupovat souběžně.

Obě kategorie jsou hodnoceny zvlášť. Po výběru kategorie ji nelze měnit.

Poskytování nápověd a řešení

Tým oznámí název týmu, maskota týmu, číslo a kód stanoviště. Po ověření údajů mu bude sděleno umístění následující šifry nebo poskytnuta nápověda.

Doporučujeme nejdříve využít nápovědu. Pokud vezmete řešení, všechny dosavadní nápovědy se anulují.

Při čerpání nápovědy se pokusíte orgům popsat dosavadní způsob řešení. Org se vám pak pokusí nabídnout odpovídající nápovědu, která by vám měla napovědět, jaký krok je potřeba se šifrou provést.

Nápověda není řešení ani přesný návod, jak dále postupovat. Nemusí vždy danému týmu pomoci šifru vyluštit.

Cíl

Hra se skládá z předem neznámého počtu stanovišť. Řešením poslední šifry bude heslo, které sdělíte organizátorům.

Umístění cíle je tajné. Cíl bude otevřen od sobotního večera do neděle 12 hodin, poté hra končí. Pokud chcete hru ukončit předčasně, zavolejte na telefonní číslo pro řešení a umístění cíle vám bude prozrazeno.

Do cíle přijďte (musíte to stihnout do 12h – skončete luštit o chvíli dříve), i když nebudete mít vyřešeny všechny šifry. Potkáte se s ostatními týmy. Můžete se podělit o své zážitky, dozvíte se správné řešení šifer a dostanete občerstvení.

Pokud hru ukončíte dříve, dejte nám to prosím vědět SMS a pokuste se dopravit kartu týmu do cíle.

MHD

Během hry můžete využít MHD. Ceník jízdného naleznete na stránkách Dopravního podniku

V některých částech hry bude reálné využít MHD. V nočních hodinách je MHD značně omezená a zároveň trasa hry nemusí vždy kopírovat trasy linek. Spíše, ale počítejte s tím, že MHD využijete pomálu.

Kontakty

V případě nutnosti pomoci neváhejte kontaktovat organizátory. Většina stanovišť není hlídaných. Mohou se tedy přihodit sabotáže. V případě, že nemůžete najít šifru a myslíte, že jste správně, kontaktuje organizátory na krizovém mobilním čísle.

Aktualizace kontaktů

Prosím do čtvrtka v sekci údaje o týmu aktualizujte složení.

Několik týmů se rozpadlo a zbyli po nich hráči, kteří by se hry rádi zúčastnili. Pokud nemáte plný tým, můžete sledovat nebo napsat na fórum. Tým v plném složení bude mít vždy výhodu před dvojicí. V případě oboustranného zájmu na fóru budeme případně nápomocni při výměně kontaktů.

Dotazy můžete posílat na email, případně na fórum.

V sobotu před hrou nebo v průběhu hry můžete použít krizový telefon na orgy XXX XXX XXX.